Защита с фото документи

Претърпях фиаско с идеята си да осъществя първи по рода си поход, чрез който да предизвикам дискусия за случващото се с природата.  Всъщност изпълних първата по-трудна част от плана, но с втората, която не зависеше изцяло от мен се провалих. Нататък Защита с фото документи

Пътешествието, което не промени живота ми и почти забравих…(том 3)

След края на похода трескаво описвах всичко преживяно, докато все още детайлите стояха живи пред очите ми. После минаха месеци на надлъгване с няколко издателски къщи, които ми отговориха от „Невероятен, увлекателен разказ, но едва ли публиката би се заинтересувала от него“, до „Лош стил и хаотични разсъждения“. Може би не трябваше в разказа за тези 2000 километра да засягам състоянието на природата и нашето отношение към нея, защото вероятно някой редактор е открил себе си в определен типаж. Нататък Пътешествието, което не промени живота ми и почти забравих…(том 3)